Dương Thị Vân Xuất Sắc Nhất Trận Chung Kết Nữ Việt Nam Thắng Thái Lan – WC